Elke woning in Vlaanderen krijgt digitaal paspoort “Overzicht van huidige toestand van woning” Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort me

Elke woning in Vlaanderen krijgt digitaal paspoort

11/12/2017 14:00:00

“Overzicht van huidige toestand van woning” Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informat...

Lees verder

De mobiele frituur en de huurwetgeving

7/12/2017 14:00:00

“Enorm veel verscheidenheid qua look, maar ook juridische diversiteit” Er zijn al boeken gepubliceerd over het fenomeen van de frituur in onze regionen. Daarbij wordt steeds verwezen naar de soms wonderlijke verscheidenheid bij de (uiterlijke) verschijningsvorm van deze nationale instelling.Meestal minder aandacht krijgt de juridische context waarin een frituur wordt uitgebaat. Ook hier is er sprake van diversiteit: de uitbater kan eigenaar ...

Lees verder

Zonnepanelen op helft van nieuwbouw in Vlaanderen

6/12/2017 13:00:00

“Verplichting om minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien” Op de helft van alle nieuwbouwgebouwen in Vlaanderen sinds 2014 liggen zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman heeft opgevraagd bij minister van Energie Bart Tommelein.Sinds 2014 geldt bij de nieuwbouw van woningen, scholen en kantoren de verplichting om een minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien. Dat kan gaan van zonnepanelen...

Lees verder

Met één renovatiepremie einde maken aan kluwen van premies

5/12/2017 9:00:00

“Een kat vindt haar jongen niet terug” Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten te vinden in een kluwen van premies. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. Op termijn zou de burger maar één premie-aanvraag meer moeten doen.Verw...

Lees verder

Ook abattement op registratierecht bij verkoop bouwgrond in Brussel

4/12/2017 14:00:00

“Eigen huis bouwen in Brussel mogelijk maken voor middenklassegezinnen” Het Brussels Parlement heeft vrijdag een voorstel van ordonnantie van de meerderheid goedgekeurd die het voor middenklassegezinnen haalbaarder maakt om een stuk bouwgrond te kopen. Er wordt een abattement van 87.500 euro ingevoerd op de registratierechten voor bouwgronden van maximum 250.000 euro, wat een besparing van 10.937 euro betekent. De groenen en PVDA onthielden ...

Lees verder

Nieuwe maatregelen tegen malafide vastgoedmakelaars goedgekeurd

29/11/2017 9:30:00

“Vastgoedmakelaars moeten in toekomst over derdenrekening beschikken” De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft deze week unaniem een wetsontwerp goedgekeurd met maatregelen tegen oneerlijke vastgoedmakelaars. Zo wordt het binnenkort mogelijk voor gedupeerden om een gerechtelijke spoedprocedure te starten voor bezwarende maatregelen tegen malafide makelaars. Vastgoedmakelaars worden ook verplicht een afgescheiden derdenrekening te gebruiken.Tran...

Lees verder

Dossier huurdecreet - Herziening van de huurprijs

28/11/2017 17:00:00

“Bijkomende herzieningsmogelijkheid omwille van energiebesparende investeringen” Het ontwerp van het nieuwe Vlaamse Huurdecreet werd inmiddels goedgekeurd. De globale inwerkingtreding ervan is voorzien voor september 2018.In deze aflevering van onze reeks rond het Nieuwe Vlaamse Huurdecreet licht VDV Advocaten toe welke verfijning dit decreet zal toevoegen aan de reeds bestaande regeling met betrekking tot de herziening van de huurprijs bij ...

Lees verder

Regering en Nationale Bank willen ingrijpen op huizenmarkt

27/11/2017 12:00:00

“Kapitaalbuffer in functie van de risico’s van de volledige portefeuille woonkredieten” De Nationale Bank maant de regering aan om extra maatregelen te nemen om de huizenmarkt af te koelen. Ze wil de Belgische banken verplichten om een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro aan te leggen voor hun portefeuille hypothecaire kredieten. Dat blijkt uit een advies dat De Tijd en L'Echo konden inkijken en dat intussen bevestigd is door de ...

Lees verder