Een syndicus die er steeds voor u is.

Euro Immo beschikt over een eigen onafhankelijke syndicusafdeling die instaat voor het dagelijks beheer van het gemeenschappelijke delen van de diverse gebouwen in beheer.

De syndicus voert de beslissingen uit die gemaakt worden tijdens de algemene vergadering. De bevoegdheden, die uitdrukkelijk door de wet zijn bepaald, passen wij steeds correct toe om het goed functioneren van het volledige mede-eigendom te optimaliseren.

Onze taak als syndicus bestaat uit:

  • het gegarandeerd onpartijdig blijven ten opzichte van iedere mede-eigenaar en derden.
  • jaarlijks 1 à 2 bestuursvergaderingen organiseren
  • jaarlijks de algemene vergadering organiseren voor alle mede-eigenaars
  • het opstellen van de verslagen van de algemene vergadering
  • het opmaken en bijhouden van de diverse afrekeningen van het mede-eigendom
  • het opvolgen van alle geldstromen.
  • het bijhouden van de rekeninguittreksels, balansen, verzekeringspremies, technische rapporten, contracten om totale transparantie te garanderen en het ter beschikking stellen van alle boekhoudkundige documenten enz ...
  • de periodieke controle van de gemeenschappelijke delen van het gebouw

Wij werken met ervaren professionals die alle administratieve, financiële en technische aspecten beheren.

Tevens beschikken we over een kwaliteitscertificaat afgeleverd door het Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES).

Onze permanentie staat permanent tot uw beschikking, zodat u steeds bij ons terecht kan.

Contactformulier