11/02/2020

De storm is bijna helemaal voorbij!

EPC-attest huurpand en gemeenschappelijke delen.

Niet alleen bij het aanbieden van een huurpand dient een EPC-attest aanwezig te zijn. Binnen de twee jaar van het verhuren van een pand dient een huurder tevens op de hoogte te zijn van het EPC van de eventuele gemeenschappelijke delen van een goed. Vind meer info omtrent (ver)huren in deze explainer-videos.

Huurdersaansprakelijkheidspolis

Bij het verhuren van een goed dient de plaatsbeschrijving zorgvuldig te worden opgemaakt, èn eveneens te worden geregistreerd. Als dit niet gebeurt, kunnen sommige rechten voor de verhuurder vervallen. Het afsluiten van een huurdersaansprakelijkheidsverzekering is aansluitend hierop een noodzakelijke waarborg die vanaf heden wettelijk verplicht bij de huurder rust. Bekijk deze explainervideo voor meer info.

Vastgoedinformatie door Stefaan Dhondt

Afgelopen dagen maakten we de doortocht van storm Ciara mee. Dankzij de goede voorbereiding mogen we echter zonder ernstige stormschade terugkijken op het bezoek van deze ongenode gast.

Beperkte schade is er natuurlijk wel, vooral voor herstelling van losgekomen dakbedekking trof onze Syndicusdienst de nodige maatregelen. Mocht u nog schade aan uw eigendom of huurpand vaststellen aarzel dan zeker niet om contact met ons te nemen, als geaccrediteerd syndicus zijn wij namelijk 24/7 beschikbaar om onderhouds-, hersteldiensten en de verzekeringsmaatschappijen aan te sturen.

De wetgeving omtrent het (ver)kopen en (ver)huren van vastgoed is constant in beweging. Dit heeft praktische en financiële gevolgen, daarom hou ik u graag op de hoogte door enkele evoluties te duiden.

Met oprechte en hoopvolle groeten,
Stefaan Dhondt

Schuldsaldoverzekering

Het afsluiten van deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar voorziet in de bescherming van uw begunstigden. De hoogte van de premie wordt hierbij bepaald door de medische voorgeschiedenis, die in sommige gevallen zelfs betekent dat men niet verzekerbaar is. Vanaf 1 februari 2020 kwam hier verandering in met de invoering van het recht om vergeten te worden voor mensen die reeds 10 jaar of meer genezen zijn zonder herval van kanker. Concreet zal desgevallend dan bij het (her)berekenen van een premie geen rekening meer mogen gehouden worden met deze voorgeschiedenis.

Als erkend verkoops- verhuur- en syndicuskantoor zijn wij steeds beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden, onze service is daarbij onze kwaliteitsgarantie.