31/03/2020

Uitzonderlijke omstandigheden

EPC-attest huurpand en gemeenschappelijke delen.

Niet alleen bij het aanbieden van een huurpand dient een EPC-attest aanwezig te zijn. Binnen de twee jaar van het verhuren van een pand dient een huurder tevens op de hoogte te zijn van het EPC van de eventuele gemeenschappelijke delen van een goed. Vind meer info omtrent (ver)huren in deze explainer-videos.

Vastgoedinformatie door Stefaan Dhondt

U en ik ondergaan een heuse impact met de huidige Covid19-crisis, waarbij ook de vastgoedsector niet gespaard blijft: het ondertekenen van verkoopaktes en compromissen wordt een uitdaging, de bouwwerven liggen stil en de verkoop stokt omdat makelaars worden verboden huisbezoeken te organiseren.

Het is niet zeker wat het effect van deze gezondheidscrisis op de algemene vastgoed en de vastgoedprijzen zal zijn, maar vastgoedexperts zien de toekomst alvast niet zwart. In 2008 is het Belgische vastgoed ook van de echte crisis gespaard gebleven. Inderdaad, de Belg heeft en zal een voorliefde blijven hebben voor dé baksteen, maar we moeten ons erin stellen dat het de komende periode even anders zal zijn. Onze focus ligt nu op de gezondheid van ons allen.

Als vastgoedmakelaar wensen we u zo duidelijk mogelijk verder te helpen, klaar te staan met professioneel advies en u actief te ondersteunen. Hieronder hebben we enkele stellingen en frequente vragen van ons cliënteel en de vastgoedsector opgelijst.

Met oprechte en hoopvolle groeten,
Stefaan Dhondt

Verkoop van vastgoed: hoe moet het verder?

Daar fysieke huisbezoeken momenteel niet meer mogelijk zijn, viel de verkoop logischerwijs bijna geheel stil. Hier voelen we momenteel deze gezondheidscrisis alvast het hardst, en gaan wij als vastgoedmakelaars een uitdagende periode tegemoet.

Heeft u echter interesse in een bepaald pand dan bieden wij vanaf heden de mogelijkheid om dit pand via een digitale afspraak reeds te bezoeken: onze adviseur verkent dan aan de hand van een video-gesprek samen met u het pand. Vastgoed verkopen zonder fysiek bezoek is nog lang niet ingeburgerd, maar op deze wijze kan u zich reeds een idee vormen alsook de eerste vragen stellen. Ook indien u wenst te verkopen, verhuren of voor alle andere vragen is ons team via digitale afspraak beschikbaar.

Vanuit onze professionele visie verwachten we zoals reeds vermeld dat de markt zich erg snel zal stabiliseren zodra deze gezondheidscrisis achter de rug is daar we in België een zeer stabiele vastgoedmarkt kennen. Er wordt zelfs geopperd dat investeerders eerder hun pijlen op vastgoed zullen richten nu de beurzen dieprood kleuren. Daarnaast wordt verwacht dat ‘lokaal’ toerisme de komende jaren een forse stijging zal kennen, wat ook weer een effect op de vastgoedprijzen aan de kust kan betekenen.

Uitstel van betaling van woonlening

De financiële impact van deze gezondheidscrisis is voor velen zwaar: zowel voor de werknemer, de zelfstandigen of andere types bedrijven. Indien u een negatieve implicatie op uw financiële toestand kan aantonen aan uw bank, dan kan uw bank vanaf het moment van aanvraag tot 30 september 2020 uitstel geven om uw hypothecaire lening af te betalen.

Verlenging van een huurovereenkomst: verplichting in deze gezondheidscrisis?

Deze crisis betekent op heden nog geen wettelijke reden om een verlenging van een huurovereenkomst door een huurder te kunnen afdwingen. Uiteraard kan de verhuurder er mee instemmen om de huurder langer in het pand te laten verblijven. Dit wordt vastgesteld in een overeenkomst van ‘bezetting ter bede’, gekoppeld aan een bezettingsvergoeding. Dit geeft de huurder een tijdelijk gebruiksrecht van het pand en de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment stop te zetten.

Verkoop van vastgoed: zoektocht naar de digitale oplossing

Digitalisering is het sleutelwoord dat de komende weken verder zal genormaliseerd worden, want bepaalde transacties kunnen in onze sector niet on-hold gezet worden. Voor overeenkomsten zoals bvb de ‘compromis’ bieden wij vanaf heden al de mogelijkheid om deze online via beveiligde verbinding te ondertekenen. Alle betrokken partijen kunnen zo hun digitale handtekening plaatsen zonder zich fysiek te moeten verplaatsen.

Voor notariële transacties, zoals het verlijden van een akte, is men op heden druk in de weer om de nodige tools beschikbaar te maken. Indien u echter tussen nu en 5 april (info 30/03/20) reeds een afspraak had om een akte zonder dringend karakter te ondertekenen in een notariskantoor, dan zal deze afspraak worden uitgesteld naar een latere datum. Notarissen krijgen momenteel 2 maanden extra de tijd voor het verlijden van de notariële aktes in het kader van de deze gezondheidscrisis.

Opschorting van betaling huurprijs: woning & handelspand

Er wordt geadviseerd om de ‘huurder-verhuurder’ digitaal samen te brengen waarbij een goede communicatie primordiaal is. We adviseren u om goede, maar vooral haalbare afspraken te maken voor beide partijen. Wij moedigen u aan deze te notuleren op papier zodat latere discussies worden vermeden. De financiële situatie van de huurder is geen reden om de verplichting tot betaling van de huurprijs op te schorten; uitstel van betaling of een andere vorm van tegemoetkoming kan wel in overeenkomst met de verhuurder.

Indien u een handelspand verhuurt, spreken we van een situatie van ‘tijdelijke overmacht’. Echter hier is de communicatie vanuit hogerhand nog niet transparant: er wordt geopperd dat de verplichting tot betaling van de huurder vervalt, doch andere bronnen melden de gevolgen door beide partijen gelijk moet gedragen worden. We adviseren u om goede, maar vooral haalbare afspraken te maken voor beide partijen. Indien de huurder niet of minder betaalt, bestaat er als verhuurder ook hier de mogelijkheid om bij de bank een opschorting van betaling aan te vragen tot 30 september 2020.

Tweede verblijf aan de kust: wat nu?

Om de geringe capaciteit van de lokale gezondheidszorg te vrijwaren heeft de federale regering elke verplaatsing naar de tweede verblijven op het Belgisch grondgebied verboden. Een harde dobber voor wie in deze tijd nog meer dan ooit hunkert naar die strandwandeling in het zonnetje en de zeelucht. Wij hopen samen met u snel op betere tijden. Ondertussen letten we met grote zorg op de eigendommen waarvoor we de syndicusdiensten verlenen, het hele Euro Immo-team is er voor u, op ons kan u alvast rekenen.