28/12/2020

Vlaanderen asbestveilig tegen 2040: start vanaf 2021!

EPC-attest huurpand en gemeenschappelijke delen.

De Vlaamse regering wenst tegen 2040 alle gebouwen asbestveilig te maken. Vanaf 2021 wordt een taskforce opgezet om asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001.

Indien u, uw gebouw of woning (ouder dan 2001) wenst te verkopen, zal daarom een asbestattest verplicht zijn. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. U heeft dus nog even tijd, maar hier alvast wat informatie! Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren.

Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Niet gepanikeerd, de inventarisatie voor een asbestattest is niet-destructief. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Alle regelgeving vanuit de Vlaamse regering zal klaar zijn in 2021.

bron: https://www.ovam.be/het-asbestattest