28/12/2020

EPC, EPB, K-peil, U-waarde, E-peil: niet langer onbekende termen voor u!

We maken een onderscheid tussen het EPC-attest en een EPB-verslag. Beide zijn attesten waar heel wat zaken staan opgelijst rond energie en isolatie. Ze geven u een globaal overzicht van hoe energiezuinig uw woning, appartement of handelszaak is.

Een EPC-attest wordt opgemaakt voor bestaande gebouwen, terwijl bij nieuwbouw sprake is van een EPB-verslag. Gezien bij een EPB (nieuwbouw) alle technische fiches en facturen van al uw materialen beschikbaar zijn, is dit verslag een stuk uitgebreider dan het EPC (bestaande entiteit). Bij het EPC kan en mag de deskundige enkel rekening met wat visueel kan vastgesteld worden of kan staven aan de hand van uw facturen – dit is niet evident bij een woning van bijvoorbeeld 40 jaar oud.

Wat met het K-peil, de U-waarde en het E-peil? Deze termen zijn onderdelen van het EPC of EPB attest en hebben elk hun eigen betekenis:

K-peil

Het K-peil geeft het globale thermische isolatieniveau van het huis aan. Het is de volledige isolatie-enveloppe van het huis en houdt rekening met het warmteverlies via de buitenmuren, het dak, de vloer en de ramen. De maximale K-waarde is 45 in Wallonië en 40 in Vlaanderen en Brussel. Hoe lager de K-waarde, hoe beter uw woning geïsoleerd is. De nieuwe K-waarde wordt berekend op basis van de isolatiewaarden van de verschillende bouwelementen (U-waarde).

U-waarde

De U-waarde is het thermische isolatiecoëfficiënt van een bouwelement, een muur, een raam of een dak. De EPC-regelgeving legt de maximale U-waardes vast. Ook hier geldt dat hoe lager de waarde, hoe beter een bouwelement isoleert.

E-peil

Het E-peil geeft de algemene energetische prestatie van de woning weer. Dit coëfficiënt geeft een exact idee van de energiebehoefte van een woning. Ook hier geldt dat hoe lager het cijfer is, hoe energiezuiniger de woning. Met andere woorden: ze verbruikt minder energie om de ruimtes op te warmen, warm water te produceren en het huis van stroom te voorzien. De huidige norm is vastgelegd op E60. Het E-peil houdt rekening met de verwarming, de productie van warm water, de koeling, ventilatie en het energieverbruik van accessoires. De berekening van het E-peil is gebaseerd op verschillende elementen, zoals de oriëntatie van het gebouw, de thermische isolatie, de ventilatie, de luchtdichtheid en de verwarming. Om de energiescores van uw woning te verbeteren, kan u zich het beste focussen op het K-peil. De isolatie van uw woning zal -zeker bij oudere woningen- vaak het meeste impact hebben in verhouding met de kostprijs.