01/04/2022

Gratis huurgarantieverzekering gedurende 3 jaar aangeboden!

Al enige tijd stellen wij vast dat er heel wat mede-eigenaars verkiezen om hun appartement liever leeg te laten staan, dan het te verhuren.

Wat een effectieve (tijdelijke) leegstand inhoudt leggen we uit in ons artikel ‘Leegstaand vastgoed slorpt spaarcenten op, maar naast de wil om een eigendom uitsluitend in privee gebruik te houden zijn de belangrijkste redenen waarom men ervoor kiest om een kusteigendom niet te verhuren, tweevoudig.

Ten eerste is er de vrees voor huurschade. Een gegronde vrees voor wie hieromtrent onvoldoende geïnformeerd is, of nalatig is in de uitvoering van het verhuurproces. Echter, vanuit ervaring kunnen wij garanderen dat dit bij onze huurders absoluut meevalt, het is namelijk onze zorg om de staat van uw eigendom piekfijn te bewaren, telkens opnieuw. Enerzijds voorzien wij bij elke in- en uittrede een ruime plaatsbeschrijving zodat de bewijsvorming op het einde van het contract waterdicht is. Anderzijds wordt er een huurwaarborg voorzien bij de start van de periode, die eventuele schade kan compenseren.

Een tweede, veel gehoorde vrees is de ‘zekerheid’ dat de huurgelden periodiek worden overgemaakt. Wij maken er al jaren een erezaak van om geïnteresseerde huurders te screenen, solvabele huurders zijn namelijk een absolute prioriteit bij een correcte verhuring.  Daarenboven worden huurders na onze initiële screening altijd aan de verhuurder voorgelegd. U heeft dus altijd het laatste woord in wie uw eigendom mag huren.

Voorgenoemde bekommernissen worden echter sinds kort helemaal tenietgedaan dankzij een initiatief van de provincie West-Vlaanderen. Zij biedt nu een unieke en gratis mogelijkheid om een huurgarantieverzekering af te sluiten, die zowel de huurschade als eventueel achterstallige huurgelden dekt.

Er zijn wèl enkele ‘voorwaarden’ rond deze geboden opportuniteit, maar de verzekering is zeker en onmiddellijk toepasbaar op een heel grote groep aan mogelijke huurders. Daarnaast bieden ook andere verzekeraars gelijkaardige polissen aan, zei het betalend, iets wat eventueel ingerekend kan worden in uw inschatting van de huurprijs van uw eigendom.

Zo ziet u: verhuren op jaarbasis blijkt misschien toch aantrekkelijker dan u dacht, en voor wie af en toe zelf nog gebruik van zijn eigendom wenst te maken is vakantieverhuur ook een aantrekkelijk investeringsmodel. U leest hier trouwens alles over in ons artikel ‘Wat zijn de verschillen tussen vakantie- en jaarverhuur?‘.

U wenst meer te weten? Zowel Vincent (vincent@euroimmo.be) als Elien (elien@euroimmo.be) staan te uwer beschikking!