27/12/2019

Huurdersaansprakelijk-heidsverzekering

In dit artikel leggen we u kort uit wat een huurdersaansprakelijkheidsverzekering inhoudt.

Vanaf 1 januari 2019 is de huurdersaansprakelijkheidspolis een wettelijk verplichte verzekering in het kader van het nieuwe Vlaamse huurdecreet.

Deze aansprakelijkheidspolis koppelt men meestal aan een inboedelverzekering. In de volksmond spreekt men snel van de ‘brandverzekering’, ook al omvat deze term niet de volledige inhoud van de huurdersaansprakelijkheidspolis.

Zowel de inboedel van de huurder en verhuurder, alsook de aansprakelijkheid van de huurder, indien deze de oorzaak is van schade aan derden in het gehuurde pand, zijn onder deze polis gedekt.

De huurder is dus gedekt voor zijn aansprakelijkheid in het geval van schade aan goederen of personen, al dan niet in de mede-eigendom. Belangrijk om te weten, de noemer schade dekt niet enkel en alleen brandschade, maar geldt ook voor vochtschade en schade i.v.m. elektriciteit.

Ook als de inboedel getroffen wordt door een natuurramp is men verzekerd. Kortom, niet enkel de huurder, maar ook de verhuurder hebben baat bij deze verzekering.

Het nazicht en de eventuele opmaak van deze polis zijn bijgevolg een van de vele punten die wij als kantoor verzorgen alvorens er wordt overgegaan tot een effectieve intrede.

U kan nu met een gerust hart genieten van uw nieuwe woning of investering. Wij volgen alles nauwlettend verder op.