29/06/2023

Informatieplicht overstromingsgevoeligheid verstrengd

Wie vastgoed verkoopt of verhuurt, is verplicht om gedetailleerde informatie te verstrekken over de overstromingsgevoeligheid van de woning. Die informatieplicht bestaat al tien jaar, maar werd begin dit jaar verstrengd. Het overstromingsrisico wordt voortaan opgesplitst in een G-score voor het gebouw en een P-score voor het perceel. Euro Immo stelt de vernieuwde informatieplicht graag aan je voor.

Wat is de informatieplicht overstromingsgevoeligheid?

In veel landen, waaronder nu ook ons land, moeten potentiële kopers en huurders verplicht geïnformeerd worden of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt.

De maatregel is bedoeld om kopers en huurders te beschermen. Dankzij de informatieplicht kunnen kopers weloverwogen beslissingen maken, wanneer zij een onroerend goed verwerven binnen een bepaald gebied en weten ook huurders waaraan ze zich mogen verwachten bij hevige regenval.

Op welke manier is de informatieplicht verstrengd?

Op 1 januari 2023 werd de informatieplicht aangepast. Voortaan worden drie mogelijke overstromingsbronnen geïdentificeerd: je leest of de overstromingskans veroorzaakt wordt door overstroming vanuit de zee, overstroming vanuit waterlopen of overstroming door intense neerslag.

Het overstromingsrisico wordt uitgedrukt met een letter die staan voor het volgende:

Klasse A: geen overstroming gemodelleerd;

Klasse B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering;

Klasse C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat;

Klasse D: middelgrote kans op overstromingen Onder het huidige klimaat.

Ook wordt er sinds de wijziging een onderscheid gemaakt tussen het overstromingsrisico voor het perceel en de woning zelf, aangezien die overstromingskans kan verschillen. Er worden nu twee overstromingsscores opgemaakt: de G-score voor het gebouw en de P-score voor het perceel. Het gebouw en het perceel krijgen dus elk een score toegekend, op dezelfde schaal van A tot D.

Vastgoed verkopen in overstromingsgebied

Onroerend goed verkopen in overstromingsgebied is niet evident. Het zou een negatieve invloed kunnen hebben op de verkoopprijs. Niemand wil immers het slachtoffer worden van een overstroming!

Het is goed mogelijk maatregelen te nemen om overstromingsveilig te verbouwen. Al staat de overheid (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe. Hun toestemming is afhankelijk van de specifieke situatie ter plaatse en er kunnen strenge voorwaarden gelden…

Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt namelijk het risico op waterschade. Niet alleen voor jouw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving. In dat geval wordt ruimte afgenomen die anders ingenomen kan worden door overstromingswater. Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden.

Je kan niet anders dan je op voorhand zo goed mogelijk informeren! Bespreek je bezorgdheden en verwachtingen met ons: Euro Immo brengt jou graag in contact met de juiste technische raadgever.

Waar vind ik de overstromingsrisico’s terug voor mijn eigendom?

Deze gegevens zijn elk moment van de dag beschikbaar via het geoloket informatieplicht ( = https://www.waterinfo.be/informatieplicht ). Op de watertoets- en overstromingskaarten kan je nagaan of je woning gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.

In Vlaanderen werkt men met drie kleurcodes:

  • Lichtblauw betekent ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ en geeft gebieden aan die alleen bij extreme weersomstandigheden of dijkbreuken overstromen.
  • Iets donkerder blauw verwijst naar ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’, zones die recentelijk onder water zijn gelopen of waarvan modellen aantonen dat ze om de 100 jaar of frequenter overstromen.
  • Het donkerste blauw is weggelegd voor de risicozones voor overstroming. Die heeft de federale regering afgebakend in het kader van de natuurrampenverzekering en zijn niet te verwarren met gewoon ‘overstromingsgevoelig gebied’. Bouwen in zo’n risicozone is niet meer mogelijk. Wie er een huis koopt, moet rekening houden met een duurdere brandverzekering.
Screenshot Overstromings

Verkoop je woning zonder zorgen met Euro Immo

Je eigendom verkopen is complex. Als verkoper word je geacht op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving. Het kan een papierwinkel worden waar je niet voor getekend had… Gelukkig kan je rekenen op Euro Immo om jou op de ideale manier te ontzorgen. Contacteer ons vandaag en je woning wordt binnen de kortste keren, en volledig volgens de letter van de wet, verkocht!