29/06/2023

Er loopt een klacht tegen mijn huurwoning!

Het is mogelijk dat een huurder gebreken in jouw huurwoning constateert en hier een klacht tegen indient. Als verhuurder is het belangrijk dit serieus te nemen: wanneer je pand niet voldoet aan de wettelijk bepaalde kwaliteitsnormen, wordt er een onderzoek naar de bewoonbaarheid gestart en kan het huurcontract ontbonden worden. In dit blogbericht legt Euro Immo uit wat je te doen staat wanneer jouw huurwoning het onderwerp wordt van zo’n onderzoek.

Mijn huurder heeft een klacht ingediend, wat nu?

1. First thing’s first: breng Euro Immo op de hoogte!

Zodra de gemeente op de hoogte is van de klachten, wordt er een waarschuwingsprocedure gestart. De verhuurder wordt geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de woningkwaliteitsnormen.

Op dit moment gaat het dus slechts om een waarschuwing. Contacteer ons kantoor! Met de juiste aanpak kunnen we voorkomen dat de situatie escaleert en jouw woning uit de huurmarkt verdwijnt. Euro Immo staat altijd voor je klaar, met het nodige advies.

Luister naar je huurder

Luister naar de bezorgdheden van je huurder en verzamel alle relevante informatie met betrekking tot de klachten en mogelijke gebreken in de woning. Openstaan voor een constructieve dialoog is een must! Het is misschien niet eenvoudig, maar het is cruciaal de klachten serieus te nemen. Je huurder of andere belanghebbenden voelden zich immers genoodzaakt een procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring op te starten.

2. Voer de juiste herstellingen uit

Als blijkt dat de huurwoning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, wacht dan niet af en onderneem actie. Veertien dagen na de klacht wordt immers er een conformiteitsonderzoek uitgevoerd om dit te controleren. Wanneer er problemen worden vastgesteld, krijg je een waarschuwing en gaat een hersteltermijn in.

De hersteltermijn geeft de verhuurder de kans de woning op te knappen waar nodig. Dit kan variëren van kleine reparaties tot grotere renovaties, afhankelijk van de aard en ernst van de gebreken. Kleine ingrepen kunnen het nodige verschil maken!

Vergeet niet de vereiste vergunningen en goedkeuringen aan te vragen voor je de werkzaamheden opstart. Euro Immo ondersteund en ondersteund graag waar nodig. Stel ons al je vragen!

3. Houd je huurder op de hoogte

Houd een open communicatie met je huurder gedurende het volledige proces. Informeer hen regelmatig over de genomen stappen en de voortgang van eventuele reparaties of renovaties. Het tonen van betrokkenheid en transparantie kan helpen om het vertrouwen te herstellen en de relatie met je huurder te verbeteren.

Binnen drie maanden na de klacht wordt opnieuw een conformiteitsonderzoek uitgevoerd.  Enkel wanneer de problemen opgelost zijn, zal de gemeente een conformiteitsattest afgeven.

Ik grijp naast de hersteltermijn opnieuw naast een conformiteitsattest, wat nu?

De burgemeester neemt uiteindelijk de beslissing of de woning als ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard en of er dringende maatregelen moeten worden genomen. Nalatigheid kan leiden tot betaling van een heffing of het verhuren van een ongeschikte en/of onbewoonbare woning, wat strafbaar is!

Het niet voldoen aan de conformiteitseisen kan inhouden dat het huurcontract nietig verklaard wordt, al rechtvaardigt de verklaring van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid niet automatisch het stopzetten van de huurbetalingen. Enkel de vrederechter kan beslissen of de huurder de betaling mag staken.

Ik vind de klachten van de huurder ongegrond, wat nu?

In het geval van aanhoudende geschillen met je huurder, is het niet onverstandig om juridisch advies in te winnen. Dit kan je helpen bij het begrijpen van je rechten en plichten als verhuurder, evenals bij het vinden van mogelijke oplossingen. Euro Immo kan je in contact brengen met een bouwtechnisch expert of een advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht.

Wat er ook op je afkomt, laat je goed begeleiden

Neem klachten met betrekking tot de onbewoonbaarheid van je huurwoning steeds serieus en laat je hierin begeleiden.

Het is geen pretje wanneer je als verhuurder met deze procedures te maken krijgt. Als expert in verhuur, kan je op Euro Immo rekenen. Stuur ons een berichtje.