06/01/2023

“Mag ik mijn huurprijs dit jaar indexeren?”

Sinds 1 oktober 2022 is de huurprijs van energieverslindende woningen ‘bevroren’. Eigenaars van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label van E en F mogen hun huurprijzen een jaar lang niet of enkel beperkt indexeren. Ook wie geen EPC-label heeft zal de indexatie moeten uitstellen. Deze maatregel riep heel wat vragen op bij onze klanten. Euro Immo legt haarfijn uit wat de indexatiestop voor hen betekent.

Onze vastgoedadviseur Vincent legt uit: bekijk de video hierboven. 

Wat houdt het asbestattest precies in?

Hoewel het asbestattest verplichte kost is, is het op dit moment louter informatief. Er heerst (nog) geen verwijderingsplicht. Het attest dient de koper enkel te informeren over de asbestveiligheid van de woning. Indien je woning asbesttoepassingen bevat, zal het attest je adviseren over hoe je het kankerverwekkende asbest veilig kan beheren en, indien nodig, verwijderen.

Het attest hoeft er nog niet te zijn wanneer je de woning te koop zet, maar indien het ontbreekt bij het ondertekenen van de compromis, kan de aankoop nietig verklaard worden. Het asbestattest kan dus maar beter zo snel mogelijk toegevoegd worden aan het verkoopdossier.

Christel: Hoe kan ik nagaan of ik mijn huurprijs dit jaar mag indexeren?

Verhuur jij een energiezuinige woning met EPC-label A+, A, B of C? Dan zal je de huurprijs zonder problemen en volledig kunnen indexeren. Het is echter wanneer je niet over een EPC-label met een gunstige lettercode beschikt, dat het moeilijker wordt.

De Vlaamse regering heeft immers beslist dat de huurprijs van een woning met EPC-label E of F niet geïndexeerd mag worden. En wat D-woningen betreft, mogen eigenaars slechts de helft van de gezondheidsindex doorrekenen.

De maatregel is van toepassing op alle woninghuurcontracten, zowel deze die vallen onder de Woninghuurwet, als deze onder het Vlaams Woninghuurdecreet, afgesloten voor en na 1 januari 2019. De enige uitzondering heeft betrekking op studentencontracten.

Thomas: Moet ik een nieuw EPC-label aanvragen?

Dat hangt ervan af. Om te beginnen heeft een energieprestatiecertificaat een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. Werd jouw certificaat langer dan 10 jaar geleden uitgereikt, dan is jouw EPC ongeldig.

Wie geen gunstig of geldig EPC-label heeft, mag de huurprijs dit jaar niet indexeren. Vraag dus zéker een EPC-label aan wanneer je vermoedt dat je woning voldoet aan de energievoorwaarden.

Ook wanneer je energieprestatiecertificaat niet up-to-date is met de meest recente energetische renovaties van de woning, vraag je een nieuw EPC aan.  De kostprijs hiervan is afhankelijk van de grootte van het pand.

Verhuur jij een niet-energiezuinige woning? Probeer toch te renoveren waar mogelijk. Wie weet bereik je op de valreep nog EPC-label D, wat betekent dat je de huurprijs toch (beperkt) kan indexeren.

Heb jij geen EPC-label? Sinds 2009 is een EPC-label trouwens vereist zodra een eigendom verhuurd wordt onder enige vorm van publiciteit. Enkel wanneer je verhuurt aan familie of vrienden, is een EPC-label wettelijk niet verplicht. Als gevolg kan je ook de huurprijs niet indexeren.

Lut: Wanneer moet ik de huurprijs indexeren?

Je kan steeds overgaan tot indexatie, conform de standaard indexatieformule van de maand, dus ook na de verjaardatum van het huurcontract.

Men is niet aan een bepaalde timing gebonden en kan men maximaal 3 maanden teruggaan in tijd, zolang men wel beschikt over een geldig EPC-attest.

Marianne: Waar vind ik de lettercode van mijn EPC terug?

Sinds 1 januari 2019 zijn de EPC’s volledig in een nieuw jasje gestoken: naast een kerngetal (uitgedrukt in kWh/m²) is vandaag ook een label vermeld op het papier. Het certificaat wordt daardoor een stuk eenvoudiger te begrijpen voor eigenaars, kandidaat-kopers en -huurders.

Indien je EPC eerder opgesteld werd, zal je dus enkel een score terugvinden en geen lettercode. De omrekening is eenvoudig:

  • hoger dan 500 kWh/(m² jaar) = label F
  • tussen 500 en 400 kWh/(m² jaar) = label E
  • tussen 400 en 300 kWh/(m² jaar) = label D
  • tussen 300 en 200 kWh/(m² jaar) = label C
  • tussen 200 en 100 kWh/(m² jaar) = label B
  • tussen 100 en 0 kWh/(m² jaar) = label A
  • minder dan 0 kWh/(m² jaar) = label A+

Is de EPC-waarde van je woning hoger dan 300 kWh/m²? Dan komt dit overeen met label D, E of F en mag er niet, of slechts gedeeltelijk, geïndexeerd worden.

Ludovic: Zal iemand deze eenmalige maatregel controleren?

De overheid zal de naleving van deze maatregel zo goed mogelijk opvolgen, maar de échte controle zal vooral van de huurder moeten komen. In het geval van een onjuiste indexatie, staat het de huurder vrij de vorige huurprijs te blijven betalen. Zowel huurder als verhuurder kunnen met hun geschil bij de vrederechter ten rade gaan, daar wordt vastgesteld dat de verhuurder (on)terecht een hogere huurprijs vraagt.

Bernadette: Waar kan ik een EPC-label aanvragen?

Een Energieprestatiecertificaat moet opgesteld worden door een erkend deskundige.

Euro Immo werkt samen met enkele toppers.

Stuur ons gerust een berichtje: verhuur@euroimmo.be
Of bel ons eens op: +32(0) 58 23 65 82

Bernard: Tot wanneer is de huurprijs van mijn appartement bevroren?

De indexstop is een eenmalige maatregel en loopt deze minstens tot en met 30 september 2023.

Vanaf 1 oktober van dat jaar wordt teruggekeerd naar de volwaardige indexatie van de huurprijs, ongeacht het energielabel van de woning.

Om te voorkomen dat verhuurders de verloren indexatie doorrekenen aan de huurder, zal gewerkt worden met een correctiefactor. De huurprijs kan enkel geïndexeerd worden op basis van het indexcijfer van dat moment.

Linda: Heeft deze maatregel ook gevolgen voor mijn onroerende voorheffing?

Iedereen die een woning bezit in Vlaanderen, betaalt een keer per jaar onroerende voorheffing. Het bedrag wordt bepaald door je kadastraal inkomen en dat wordt inderdaad… Jaarlijks geïndexeerd. Dat betekent helaas dat verhuurders die hun eigendom niet (of enkel beperkt) mogen indexeren, het eigen kadastraal inkomen wel geïndexeerd zien worden.

Theo: Waarom heeft de Vlaamse Overheid deze maatregelen genomen?

Voornamelijk omdat men een historische wooncrisis vreesde. In september trok het Vlaams Huurdersplatform aan de alarmbel: de huur neemt een te groot deel van het inkomen in beslag.

Daarom heeft het Vlaams Parlement een wetsvoorstel goed dat de mogelijkheid tot indexatie van de huurprijs voor energieverslindende woningen beperkt.

Nochtans was Matthias Diependaele, huidig Vlaams minister van Wonen (N-VA), hiervoor in het begin niet gewonnen. Hij eiste dat de maatregel doelgericht en éénmalig toegepast werd, om zo de relatie tussen huurder en verhuurder niet te verstoren.

De maatregel is ook opnieuw een stimulans richting duurzaam wonen. De vrijstellingen en kortingen indien woningen aan bepaalde energetische normen voldoen blijven toenemen. Verhuurders hebben er dus belang bij om de normen te behalen.

Zit je met meer vragen? Euro Immo zit met de antwoorden!

Stuur ons een berichtje of contacteer ons telefonisch.

verhuur@euroimmo.be | +32(0) 58 23 65 82