09/09/2022

Evolutie verhuur vs verkoop

Welkom,

De afgelopen zomer was alweer een boeiende periode vol evoluties in het kustvastgoed, wij draaien verder op volle toeren, houden de vinger aan de pols en delen graag met u onze inzichten.

Stefaan Dhondt legt uit: bekijk de video hierboven. 

Iedereen weet dat er sinds Corona een ongeziene stormloop op kustvastgoed is gebeurd.

In 2021 bv., zijn er in Nieuwpoort  bijna 19% meer verkooptransacties dan het jaar voorheen geregistreerd. Sinds maart 2022 echter merken we enerzijds een afkoeling van de verkoopmarkt en anderzijds een sterke toegenomen activiteit binnen het verhuursegment. De verwachtingen omtrent 2023 zijn dan ook dat valorisatie van eigendom ‘hot’ wordt.

Voor wie reeds eigendom bezit is verhuren meer dan ooit een gezonde keuze. En voor wie de inflatie van zijn liquide middelen wenst tegen te gaan is betonnering van het vermogen in combinatie met verhuring ook de logische beslissing. Er wordt verwacht dat de inflatie in 2023 hoger zal zijn dan de stijging van de vastgoedprijzen. In die zin is er dus geen beter moment dan op heden om te beginnen verhuren.

De vraag die uit voorgaande vaststellingen komt is of verkopen van uw kusteigendom dan op vandaag nog aangewezen is: voor wie niet wenst te verhuren, of liquiditeit voor welke reden dan ook wenst vrij te maken is vandaag de dag in absolute termen de verkoopprijs van zijn of haar eigendom nog nooit zo hoog geweest.

Alles hangt dus af van welke visie of profiel u hebt, zeker is dat er zowel voor u als voor uw tegenpartij in deze volatiele tijden uitermate mooie kansen bestaan. Mijn team en ikzelf begeleiden u hierbij graag persoonlijk, dus aarzel zeker niet om ons vrijblijvend te contacteren met al uw vragen.

Tot slot heb ik ook goed nieuws van onze dienst syndic:

Euro Immo blijft verder verbeteren, de lat uitermate hoog leggen, en daardoor mogen we dit jaar vol dank meer dan 600 nieuwe klanten in syndic verwelkomen.

Uw vertrouwen is ons prestige, wij gaan voorbereid het najaar in. Een hartelijke groet vanwege team Euro Immo en mezelf: reken op ons!

Bronnen:

https://www.belfius.be/retail/nl/publicaties/actualiteit/2022-w6/vastgoedprijzen-stijgen/index.aspx

https://trends.knack.be/economie/immo/ing-verwacht-dat-huizenprijzen-minder-snel-stijgen-dan-inflatie/article-news-1882775.html

https://www.made-in.be/west-vlaanderen/vastgoed-aan-de-kust-is-meer-dan-ooit-een-hype/

https://www.focus-wtv.be/nieuws/vastgoed-aan-de-kust-prijs-appartement-op-de-dijk-stijgt-fel-136