30/12/2021

Ontbindende en opschortende voorwaarden: een wereld van verschil

Bij het opstellen van een verkoopovereenkomst, wordt dikwijls gewerkt met opschortende en ontbindende voorwaarden. Hoewel het begrijpelijk is dat veel mensen de termen door elkaar halen, laten zelfs professionelen zich vangen! Ongelofelijk, aangezien er toch een fundamenteel en zeer belangrijk verschil is tussen de twee. Euro Immo zet de termen tegenover elkaar en zorgt ervoor dat u zich niet kan vergissen.

Onze vastgoedadviseur Michael legt uit: bekijk de video hierboven. 

Beiden een voorwaardelijke verbintenis

Beide types voorwaarden vallen onder de noemer voorwaardelijke verbintenissen en treden in wanneer er een bepaalde onzekere gebeurtenis plaatsvindt. Ze inlassen is geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal wordt die gesteld door de kandidaat-koper, wanneer er onzekerheid is over het verkrijgen van een lening bij de bank bijvoorbeeld.

Het verschil tussen een ontbindende voorwaarde en een opschortende voorwaarde

Ontbindende voorwaarde: “Wanneer de bank géén lening toekent, komt de verkoopovereenkomst te vervallen.”

Het opnemen van een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst laat de overeenkomst meteen ontstaan. De verkoop is op de dag van ondertekening definitief en kan deze indien de voorwaarde wordt vervuld worden ontbonden.

Alle verplichtingen moeten kunnen worden nagekomen. Zodra een bepaalde gebeurtenis intreedt, of juist niet intreedt, vervallen delen van de overeenkomst, of de volledige overeenkomst. In dat geval wordt een zogenaamde ongedaanmakingsverbintenis ingericht.

Opschortende voorwaarde: “De verkoopovereenkomst is definitief zodra de bank een lening toekent.”

Een verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarde is niet meteen definitief en de verbintenis staat nog even on hold. De term verwijst naar een bepaalde voorwaarde waaraan voldaan moet worden in de toekomst.

Is de opschortende voorwaarde vervuld geraakt binnen de gestelde termijn? Dan wordt de verkoopovereenkomst met terugwerkende kracht definitief. Er is vanaf nu geen mogelijkheid tot terugvordering.

Wordt niet (tijdig) aan de voorwaarde voldaan? Dan wordt de verkoopovereenkomst retroactief ontbonden en is er geen sprake van een verschuldigde betaling.

Opgelet: de opschortende voorwaarde is geen slinkse manier om onder een verkoopovereenkomst uit te geraken! Wie een verbintenis afsluit met een opschortende voorwaarde, tekent meteen voor een aantal verplichtingen: zo zal u bijvoorbeeld werkelijk al het nodige moeten doen om een lening te krijgen en bewijs van (meerdere) financiële instellingen moeten kunnen voorleggen indien de lening alsnog niet kan verkregen worden.

Voorwaarden in uw verkoopovereenkomst?

Hoe gedetailleerder, hoe beter

Piece of cake? De opschortende/ontbindende voorwaarde moet onafhankelijk zijn van beide partijen, binnen een afgesproken termijn vervuld worden én gedetailleerd omschreven zijn.

“Ik betaal wel wanneer het mij uitkomt”, is geen geldige voorwaarde: ze is partij-afhankelijk en erg onduidelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je in de verkoopovereenkomst duidelijk aangeeft binnen welke termijn de voorwaarde gerealiseerd moet worden.

Wie zich vergist, betaalt zich blauw

De ontbindende voorwaarde en de opschortende voorwaarde hebben in feite hetzelfde doel, enkel het intreden van de onzekere gebeurtenis en de bijbehorende consequenties zijn verschillend.

Wanneer een kandidaat-koper of verkoper de aanwezige nuance tussen deze twee begrippen gemist heeft, kan dit grote gevolgen hebben: het is bijvoorbeeld zo dat de verkooprechten (registratierechten) verschuldigd zijn op het moment van een definitieve verkoop.

Kent de bank geen lening toe en werd er gewerkt met een ontbindende voorwaarde? Dan betalen zowel koper als verkoper nogmaals de verkooprechten aan de dienst registratie. Onaangenaam en te vermijden!

Wij helpen u met het opstellen van uw verkoopovereenkomst

Hoort u het nog steeds in Keulen donderen? Contacteer ons. Euro Immo helpt u met veel plezier verder. Onze experts garanderen u een persoonlijke en transparante toelichting, zonder een of andere voorwaarde!