27/12/2019

Uw afrekening toegelicht

In dit artikel wordt u stap voor stap uitgelegd hoe de eindafrekening van uw mede-eigendom gestructureerd is.

De afrekening bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het overschrijvingsformulier
  • Uw detailafrekening
  • Een overzicht van alle geboekte kosten voor het gebouw van dat jaar

 

Deel 1: het overschrijvingsformulier

Op het overschrijvingsformulier vindt u na het woord ‘BETREFT’ over welk eigendom de afrekening gaat. Ook staat vermeld voor welke datum de betaling dient te gebeuren, alsook het bedrag dat dient betaald te worden per privatief.

Op de oranje strook staat het rekeningnummer dat u dient te gebruiken bij overschrijving, alsook de gestructureerde mededeling. Gelieve steeds dit rekeningnummer en de mededeling na te kijken. De vereniging van mede-eigenaars heeft verschillende rekeningnummers voor verschillende doeleinden.

Deel 2: uw detailafrekening

Op deze detailafrekening ziet u bovenaan links over welke residentie deze afrekening gaat, alsook de boekhoudkundige periode. Onder de periode kunt u per eigendom de totale kosten raadplegen, maar ook de kosten die u voor uw aandeel van het privatief dient te betalen.

De betreffende eigendom of privatief staat vetgedrukt. Daaronder vindt u de verdeling die werd toegepast, daaronder de gemaakte kosten per soort. In de middelste kolom, onder ’totaal’, vindt u de totale kosten voor alle partijen die in deze kost dienen mee te betalen. In de rechtse kolom, onder ‘uw aandeel’, vindt u de verrekende kost die u dient te betalen voor uw aandeel in de betreffende eigendom.

De verdelingen die worden toegepast kunnen verschillen. Deze worden bepaald in de basisakte van uw residentie. Daaronder vindt u andere alinea’s die volgens, op andere wijze afgesproken, verdeelsleutels verrekend worden. Deze verschillen van gebouw tot gebouw.

Tot slot wordt per privatief een totaalsom gepresenteerd waarin zowel de gedeelde, individuele, en unieke kosten, de reeds gemaakte betalingen, alsook de syndicushonoraria opgenomen zijn. Beschikt u echter over meerdere privatieven binnen 1 gebouw, dan zal in deze detailafrekening de berekening afzonderlijk per privatief worden opgesomd, gevolgd door een totaalsaldo van alle privatieven, te betalen of in uw voordeel. U vindt deze laatste saldo’s trouwens ook ter controle afzonderlijk terug op de eerste pagina met het overschrijvingsformulier.

Deel 3 geeft u finaal een dieper inzicht in alle geboekte kosten. Deze betreffen namelijk in het breed de posten uit deel 2, de detailafrekening.

Nu heeft u een volledig inzicht in de structuur van de eindafrekening van uw mede-eigendom.

Heeft u echter nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.