27/06/2023

Vanaf mei 2025: verplicht asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Wie zijn of haar (mede-)eigendom wenst te verkopen, zal in mei 2025 verplicht worden een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. En ook wie geen verkoopplannen heeft, let beter goed op: tegen 2032 moet elk gebouw (opgetrokken voor 2001) over een geldig asbestattest beschikken. Twee toekomstige agendapunten voor elke syndicus en eigenaar! Het syndicusteam van Euro Immo heeft de voorbije weken heel wat vragen binnengekregen over dit asbestattest, een document met transparante informatie over de asbestsituatie van een gebouw. In dit blogbericht duiden wij naast het belang van een asbestattest GD (gemeenschappelijke delen) ook hoe je dit als mede-eigenaar het best aanpakt.

Waarom is een asbestattest zo belangrijk?

Het doel van een asbestattest is om potentiële kopers of huurders te informeren over de asbeststatus van een gebouw. Een OVAM-gecertificeerde asbestdeskundige voert een grondig onderzoek uit om de mate van asbestveiligheid van het pand vast te stellen.

Deze informatie is van groot belang voor onze gezondheid. Asbest is een gevaarlijk materiaal dat na de Tweede Wereldoorlog populair werd in België vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen.

Na een wereldwijde bezorgdheid was er in 1980 voldoende wetenschappelijk bewijs: langdurige blootstelling aan asbestvezels bleek ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken, waaronder longziekten en verschillende vormen van kanker.

Als reactie hierop verbood de Belgische overheid blauwe asbest in 1986. In 2001 volgde een algemeen verbod op het gebruik, de productie en verkoop van asbest en asbesthoudende producten. Dit verklaart waarom een asbestattest enkel verplicht is voor gebouwen die voor 2001 opgetrokken werden.

Is het asbestattest verplicht in een appartement?

Dateert het appartement dat je wenst te (ver)huren of (ver)kopen van voor 2001? Dan is een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen niet verplicht tot begin mei 2025, al geldt er vandaag wel een algemene verplichting om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Vanaf 1 januari 2032 moet elke mede-eigenaar over deze beide documenten beschikken, ook wanneer er geen verkoopplannen zijn.

Hoe kom ik aan een asbestattest?

Alleen OVAM-gecertificeerde asbestdeskundigen mogen de inventarisaties uitvoeren. Euro Immo brengt je graag in contact met een professional! Zoals eerder vermeld, is het testen van de gemeenschappelijke delen pas vanaf 1 mei 2025 verplicht, maar is het slim om dit eerder te laten doen.

Er worden vragen gesteld over de toepassing en uitvoering van het asbestonderzoek voor gemeenschappelijke delen van een gedwongen mede-eigendom. Doorgaans zal de asbestdeskundige alleen toegankelijke gemeenschappelijke delen onderzoeken zonder privégedeeltes te betreden. Als je echter wilt dat ook andere ruimtes die alleen via privégedeeltes toegankelijk zijn worden onderzocht, kan dit worden aangevraagd bij de syndicus.

In beide gevallen komt de asbestdeskundige langs voor een grondige inspectie. Verschillende ruimtes worden gecontroleerd op asbestverdachte materialen, zoals dakbedekking, isolatie, leidingen, vloeren, wanden,…

Wanneer men vermoedt dat er sprake is van asbest, vindt een specifieke staalafname plaats: dit vereist naast een representatieve, ook een niet-destructieve aanpak. Het belangrijk dat de asbestverdachte materialen tijdens de afname niet beschadigd geraken! De stalen worden vervolgens naar een erkend laboratorium gestuurd, waarna een grondige analyse de aanwezigheid van asbestvezels al dan niet bevestigt.

Alle bevindingen uit het onderzoek worden vermeld op het asbestattest: in welke mate zijn er asbestvezels aanwezig? Welke maatregelen er moeten worden genomen om de asbesthoudende materialen veilig te beheren? Kunnen de materialen veilig verwijderd worden?

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van een asbestattest varieert afhankelijk van de omvang van het gebouw en de complexiteit van de inspectie. Over het algemeen schommelen de kosten in Vlaanderen tussen enkele honderden en enkele duizenden euro’s. Neem contact op met het syndicusteam van Euro Immo voor persoonlijke informatie omtrent specifieke kosten en betalingsregelingen.

Wie betaalt het asbestattest? Het is gebruikelijk dat de kosten worden gedragen door de eigenaar(s) van het gebouw. Als je een mede-eigenaar bent van een appartementencomplex, wordt van elke mede-eigenaar verwacht dat ze bijdragen aan de kosten van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen. Ook dit wordt geregeld via de Euro Immo syndicus.

Kortom?

Asbest is gevaarlijk en het is belangrijk te weten of het aanwezig is in het gebouw waar je woont of het pand dat je wil verkopen. Dankzij de juiste documenten kunnen potentiële kopers en huurders weloverwogen beslissingen nemen in de strijd tegen asbestvezels.

Hoewel het tot mei 2025 voldoende is om alleen een asbestattest voor het privégedeelte van je mede-eigendom te hebben, raadt Euro Immo aan proactief te handelen. Tegen 2032 moet elk pand, ongeacht verkoopplannen, immers beschikken over beide asbestattesten.