31/03/2021

Burenruzie? Vraag uw syndicus om raad!

Niets is zo vervelend als een conflict met uw buren. U komt hen elke dag tegen en burenruzies hebben een negatieve invloed op uw woongenot. Wanneer elke poging om het op te lossen, lijkt te mislukken, kan u terecht bij een syndicus. Die weet precies wat uw rechten en plichten zijn en zorgt voor een goede oplossing.

Ruben van onze dienst Syndic legt uit: bekijk de video hierboven. 

Wat is een burenruzie?

Wanneer een onenigheid ontstaat tussen buren, zorgt dit voor wrevel. Overhangende takken, geluidoverlast, een storende haag of erfafscheiding liggen vaak aan de basis van een dispuut. Wanneer de partijen niet op wederzijds begrip kunnen rekenen, ligt een aanhoudende burenruzie om de hoek.

Sommige zaken liggen gevoelig en lokken dikwijls discussie uit: erfdienstbaarheid is bij burenresidenties bijvoorbeeld een klassieker, gezien de vage omschrijving in de basisaktes. Wanneer iemand het eeuwige recht van doorgang heeft om via uw residentie de toegang te krijgen tot de eigen residentie, is het niet vreemd dat u zich benadeeld voelt. U draait namelijk als enige op voor kosten en onderhoud.

Om te vermijden dat zulke problemen een negatieve voedingsbodem zijn, pakt u ze beter snel aan. Durft u dit niet alleen? Geen probleem: een syndicus gaat samen met de betrokken partijen en de raad van mede-eigendom op zoek naar een constructieve oplossing. Zo blijft tussen mede-eigenaars van verschillende residenties een goede verstandhouding bewaard.

Wat kan een syndicus nog meer betekenen bij burenruzies?

Gaat het om een privaat geschil of overlast? Spreek elkaar aan! Het is niet nodig meteen een bemiddelaar in te schakelen, integendeel, het kan ervoor zorgen dat de andere partij zich bedreigd voelt. Hoewel een goed gesprek steeds de eerste stap is, zijn mensen vandaag minder en minder geneigd om spontaan met elkaar aan tafel te gaan zitten.

Zien de verschillende partijen geen positieve uitkomst? Dan is een syndicus inschakelen geen overbodige luxe. Zeker wanneer een conflict tussen mede-eigenaars uit de hand dreigt te lopen. Een syndicus is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Hij gaat op zoek naar een akkoord, en zal in de eerste instantie als bemiddelaar optreden. Aangezien de syndicus in deze materie gespecialiseerd is, zijn de slaagkansen groot.

Wordt er uiteindelijk geen aanvaardbare oplossing gevonden? Dan kunnen de partijen zich onder leiding van de syndicus nog steeds tot de rechtbank wenden – na een akkoord van de algemene vergadering. Of de meerderheid de overlast bevestigt, is voor de vrederechter erg belangrijk. Op basis daarvan wordt een beslissing gemaakt. In de praktijk worden zulke procedures zoveel mogelijk vermeden.

Een burenconflict oplossen in vijf stappen

1 – kijk uw rechten, plichten en slaagkansen goed na

Het is voor u niet eenvoudig na te gaan of u in fout bent of niet. Hiervoor schakelt u dus best een specialist in. Iemand die uw rechten, plichten en slaagkansen bekijkt, nadat u de situatie efficiënt en bondig uitgelegd hebt.

2 – stel een brief op waarin u de tegenpartij overtuigt van uw gelijk

In een burenruzie is aanval niet de beste verdediging. Wie een agressieve houding hanteert, bereikt helemaal niets. Natuurlijk is het niet eenvoudig om rustig te blijven, wanneer u iemand steevast wil overtuigen van uw gelijk. Een goed-opgestelde brief kan daarbij helpen: op een kalme en aangename manier legt u uw eigen visie en standpunten uit. Daarbovenop kan u een brief meerdere keren herlezen. Woorden gewikt en gewogen? Trek met de brief naar uw specialist en laat hem nog eens nalezen.

3 – raadpleeg een bemiddelaar

In de praktijk worden de meeste conflicten tussen mede-eigenaars onderling opgelost. Voornamelijk dankzij het inschakelen van een voortreffelijke, onafhankelijke raadgever: de syndicus. Om moeilijke onderhandelingen vlot te laten verlopen, doet men in de meeste gevallen een beroep op een onpartijdige bemiddelaar. Al kan u die niet zomaar inschakelen: elke betrokken partij moeten vrijwillig met de aanstelling akkoord gaan.

4 – naar de vrederechter…. Deel 1: de minnelijke schikking

Kwam het ook na de bemiddeling niet tot een akkoord? Schakel dan een versnelling hoger en klop aan bij het vredegerecht. Zonder al te veel formaliteiten is dit de laatste kans om vrijwel kosteloos een minnelijke schikking te bekomen. Ook deze verzoening moet vrijwillig en tussen alle betrokken partijen plaatsvinden. Net als de bemiddelaar, kan de vrederechter geen oplossing afdwingen. Er zullen ongetwijfeld toegevingen gedaan worden langs beide kanten. Wanneer de betrokken partijen elkaar in deze stap niet vinden, bereiden ze zich maar beter voor op een prijzig en langdurig juridisch proces.

5 – naar de vrederechter…. Deel 2: de dagvaarding

Het laatste redmiddel is een burgerlijk proces. Lijkt het onmogelijk om uw gelijk te halen? Weigert de tegenpartij in te binden? Laat het dispuut tussen mede-eigenaars dan beslechten door een rechter en start een gerechtelijke procedure op. Een gerechtsdeurwaarder roept de tegenpartij officieel op voor de rechtbank en zal noteren wat er geëist wordt.