09/09/2022

Reglement interne orde

Waarom, wat, wie? Reglement interne orde uitgelegd

Wanneer u een appartement aankoopt, krijgt u inzage in de verplichte statuten van het gebouw: de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Zulke statuten informeren u over de verdeling van private en gemeenschappelijke delen, de bestemming van de kavels,…

 

Daarnaast moeten deze gebouwen ook een reglement van interne orde ter beschikking stellen. Dit huishoudelijk reglement, of het toenmalige ‘reglement van inwendige orde’ is sinds 2019 verplicht. Euro Immo legt uit!

Onze vastgoedadviseur Ellen legt uit: bekijk de video hierboven. 

Reglement interne orde: waarom?

Over hun privévertrekken in het gebouw hebben eigenaars volledig zeggenschap, maar wat de gemeenschappelijke delen betreft, is steeds een consensus nodig. Is het echt nodig om de gevel te schilderen? Wat met het onderhoud van de tuin? Zullen we de buitenmuren isoleren? Hoelang kan nog gewacht worden met de renovatie van de balkons? Wie poetst de trappenhal? Het antwoord op deze vragen kan tot menig discussies leiden.

Vaak kon men het huisreglement raadplegen. Een document waarin de leef- en huiselijke regels staan die gehanteerd werden binnen het gebouw. Hoewel dit eerst niet verplicht was, zag de Vlaamse Overheid de voordelen hiervan snel in. Sinds de hervorming van het appartementsrecht in 2019 is een reglement van interne orde voor elk gebouw vereist. Sindsdien zullen alle bewoners van de mede-eigendom verplicht een aantal voorwaarden naleven.

Hoewel sommigen argumenteren dat dit de vrijheid van de (mede-)eigenaars inperkt, draagt het reglement interne enkel toe aan de kwaliteit van het samenleven.

Reglement interne orde: wat?

De regels hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van de gemeenschappelijke delen – denk aan de lift, het trappenhuis, de garages en/of de tuin: “Waar mag u fietsen plaatsen?”, “Wanneer wordt het vuilnis buiten gezet?”.

Er is ook plaats voor (een minimum aan) regels omtrent de privatieve delen: “Mag u een omheining plaatsen rond uw terras?”, “Kan u huisdieren houden?”.

Naast huishoudelijke overeenkomsten en leefregels, ook heel wat administratieve afspraken:

  • De periode waarin de algemene vergadering samenkomt en haar bevoegdheden, alsook de manier van bijeenroeping en de werkwijze staat erin vermeld.
  • Alsook de benoeming van de syndicus en zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een verlenging of opzegging van dat mandaat.
  • Daarnaast bevat het reglement ook de afgesproken periode waarbinnen de gewone algemene vergadering van de VME plaats dient te vinden.
  • Ook de plichten en bevoegdheden van de commissaris(sen) van de rekeningen en de inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars vinden we in het reglement terug.

Wanneer het reglement aangepast moet worden na eventuele wetswijzigingen, dient de syndicus deze taak op zich te nemen.

Het reglement van interne orde is een onderhands document, in tegenstelling tot de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Dit betekent dat er bij veranderingen geen statuten wijzigen en dus ook geen enkele tussenkomst van de notaris nodig is. Dit houdt ook in dat het reglement van interne orde niet gebruikt kan worden om statuten te spreken of te wijzigen, enkel om deze aan te vullen!

Reglement interne orde: wie?

Euro Immo helpt u graag verder bij het van de papieren.

Eigenaars, bewoners en huurders zijn gebonden door de afspraken die in het reglement van interne orde werden opgenomen.

De verhuurder brengt de huurder, voorafgaand aan het ondertekenen van de huurovereenkomst, op de hoogte van de inhoud van het reglement.

Is uw huurder op de hoogte? Euro Immo raadt verhuurders aan het reglement van interne orde bij de huurovereenkomst toe te voegen en op te nemen dat de huurder het reglement van interne orde moet naleven. Anders kunnen de mede-eigenaars verhuurders verantwoordelijk achten bij overtredingen door de huurder(s).

Reglement interne orde: help?!

Het loont op de hoogte te zijn van de juridische en administratieve regels. Euro Immo helpt graag waar nodig! Contacteer ons. Wij beschikken steeds over de meest recente en glasheldere informatie.