09/09/2022

Renovatieplicht voor gezinswoningen en appartementen

De Vlaamse regering heeft de renovatieplicht goedgekeurd: vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor eengezinswoningen en appartementen. Nieuwe eigenaars van residentiële woningen met een EPC-label E of F zullen dan verplicht worden uitgebreid energetisch te renoveren.

Onze vastgoedadviseur Michael legt uit: bekijk de video hierboven. 

Renovatie-impuls tijdens sleutelmomenten

Wie vanaf 1 januari 2023 de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder wordt van een collectief woongebouw of gezinswoning, moet minstens een EPC-label D halen binnen de vijf jaar na verlijden van de authentieke akte. Het energieprestatiecertificaat toont aan in hoeverre uw woning energiezuinig is en gaat van heel energiezuinig onder label A+ naar energieverslindend, label F.

Het is een eerste stap in een renovatiegolf vol nieuwe isolatietechnieken en duurzamere verwarmingstechnologieën, want energieprestatiecertificaat D is natuurlijk niet de eindbestemming.

De Vlaamse Regering keurde een langetermijnplan tot 2050 goed waarin het minimaal EPC-label vanaf 2028 wordt aangescherpt tot label C, vanaf 2035 tot label B en vanaf 2040 tot label A.

Toekomstgericht renoveren

Sleutel- en overgangsmomenten in het leven van een woning of appartement(sgebouw) zullen vanaf nu niet meer zonder aandacht voor duurzaamheid verlopen: nieuwe eigenaars dienen grondiger te renoveren dan op het moment van de aankoop wettelijk verplicht is.

De renovatieplicht kan eenvoudig gecontroleerd worden, aangezien kopers een nieuw energieprestatiecertificaat moeten laten opmaken waaruit blijkt dat het vooropgestelde doel werd behaald. Wanneer dit niet het geval is, kan een administratieve geldboete opgelegd worden. Deze zou volgens de officiële berekeningen gemiddeld zo’n 5000 euro bedragen, maar kan oplopen tot 200.000 euro voor grote gebouwen.

Er wordt meteen ook een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd. Tot wanneer de woning effectief aan de vereisten voldoet, zal dit proces zich herhalen.

Het komt allemaal neer op het verlijden van de authentieke akte. Gebeurt dit na 31 december 2022, 2027, 2039? Dan is stapsgewijs een strengere renovatieverplichting van toepassing. Het is dus niet ondenkbaar dat kopers graag wat haast zullen zien bij hun notaris richting deze jaareindes… Hou hier rekening mee!

De moeilijkheden: appartementsgebouwen

De residentiële renovatieplicht zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op de verkoop van appartementen. Het is goed mogelijk dat de nieuwe eigenaar de afgesproken normen niet kan halen zonder extreme renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen, zoals het dak of de gevel.

Daarbovenop is zo’n renovatie niet alleen technisch een complexiteit, maar ook in het algemeen een uitdaging omwille van de betrokkenheid van meerdere eigenaars. Elke beslissing moet immers samen gemaakt worden en ook de financiering is niet evident.

De Vlaamse Regering beseft dat deze renovatie meer tijd in beslag zal nemen dan bij eengezinswoningen en geeft appartementen daarom vijf jaar langer de tijd hun labelniveaus te verbeteren: label B voor aankopen vanaf 2040 en tot label A voor aankopen vanaf 2045, in plaats van 2035 en 2040.

De moeilijkheden: wat met het lock-ineffect?

Maar toch voorzien vastgoedexperten, zoals wij bij Euro Immo, nog een ander probleem: de term lock-ineffect durft wel eens te vallen.  Dit betekent dat toekomstige energie-efficiënte ingrepen misschien niet meer mogelijk zijn door eerdere renovatiewerken.

Zo moet een eengezinswoning in 2035 bijvoorbeeld grondiger geïsoleerd worden dan tien jaar voorheen om te voldoen aan energielabel B. Het is dus perfect mogelijk dat een eigenaar in het verleden genoegen nam met een lager ambitieniveau en minimale isolatie. In dat geval moet de bestaande isolatie eerst verwijderd worden, alvorens de nieuwe isolatie aangebracht kan worden. Dit komt de (nieuwe) eigenaar duurder uit.

En in het beste geval is een volgende renovatie enkel duurder,… want wat als de eerder uitgevoerde renovatiewerken de toekomstige, energiezuinige technieken onmogelijk maken? Door niet voldoende doordacht te renoveren heeft de huidige bewoner niet enkel toekomstige eigenaars, maar ook zichzelf in de problemen gebracht wanneer de woning verkocht moet worden.

Dergelijk lock-ineffect is problematisch, maar niet onbegrijpelijk. Een ecologische renovatie moet ook financieel haalbaar zijn! Als vastgoedprofessional willen wij onze klanten hierin adviseren en vooruithelpen. Euro Immo is steeds op de hoogte van de meest recente maatregelen en verstrengingen. U mag vertrouwen op onze vakkennis.

Steunmaatregelen

Omschakelen naar duurzame energie-oplossingen is noodzakelijk. Overal moet zo veel (en snel) mogelijk geïnvesteerd worden in isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Zulke renovaties zijn echter niet goedkoop… Met interessante financieringsmogelijkheden wil de Vlaamse Overheid dit voor meer gezinnen financieel haalbaar maken.

Zo kan u bijvoorbeeld beroep doen op het renteloze renovatiekrediet: wie een energieverslindende woning koopt en erin slaagt het EPC-label binnen de vijf jaar aanzienlijk te verbeteren, zal naast een hypothecair krediet voor de aankoop van het pand, ook een renteloze lening kunnen afsluiten.

En ook wie zich engageert een woning of appartement (binnen de vijf jaar) beter te renoveren dan wettelijk verplicht op dat moment, zal extra renteloos kunnen lenen.

Op zoek naar een energiepremie? Bereken hier uw subsidie of contacteer Euro Immo. Wij helpen u graag verder.

Uitzonderingen

In tegenstelling tot een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of een erfpacht, vallen de overdracht van aandelen of erving niet onder de renovatieverplichting.

Ook wanneer het gebouw afgebroken wordt binnen de periode van vijf jaar na de authentieke aankoopakte, vervalt de renovatieverplichting. In geval van heropbouw moet er sowieso sprake zijn van een minimumniveau op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie, de zogenaamde EPB-eisen.

Alsook indien het residentieel gebouw een beschermd monument is, deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Wenst u hier graag meer over te weten? Euro Immo geeft met veel plezier een glasheldere uitleg! Samen bekijken wij uw mogelijkheden. Contacteer ons alvast met uw vragen en/of bezorgdheden.