12/05/2021

Waarom u uw huurcontract best registreert

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst is het wettelijk verplicht om deze te registreren. Hoewel het niet zo lijkt, is dit allesbehalve administratieve pesterij.

Een huurcontract is een officiële overeenkomst tussen twee partijen. Indien alles goed verloopt, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wanneer gemaakte afspraken niet nageleefd worden, is terugvallen op een geregistreerd exemplaar geen overbodige luxe. Zo’n registratie maakt het huurcontract namelijk onbetwistbaar en bindend ten aanzien van eender welke partij.

Onze vastgoedadviseur Elien legt uit: bekijk de video hierboven. 

Registreren is eenvoudig

Registratie is verplicht voor huurcontracten voor gebouwen gelegen in België. Het is niet meer dan het overnemen van belangrijke gegevens uit het contract in een register. Dit kan rechtstreeks bij een bevoegd registratiekantoor, via MyRent of per post.  Volgens de wetgeving in ons land ligt de registratieplicht bij de verhuurder indien het goed uitsluitend bestemd is voor huisvestiging. Voor andere huurovereenkomsten kan dit zowel door de verhuurder als door de huurder. Eventueel kan ook een derde hiervoor zorgen. Het volstaat om drie exemplaren van het huurcontract te bezorgen bij de bevoegde instantie of nog eenvoudiger kan dit online via MyRent.

Registreren is ‘gratis’

Een registratie voor de huisvesting van een gezin of persoon is kosteloos wanneer u dit doet binnen de twee maanden na het ondertekenen van het huurcontract. Buiten die periode om, betaalt u een boete van 25 euro. De registratie van de plaatsbeschrijving of eventuele bijlagen is gratis zolang ze samen met het contract aangeboden worden.

Voor een gebouw dat bestemd is voor commerciële doeleinden of gemengd gebruik, bedraagt de registratietermijn vier maanden. Hiervoor bedragen de registratierechten 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs, plus de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract met een minimum dat niet lager mag zijn dan het vast recht van 50 euro.

Registreren is veilig

Velen zien een registratie onterecht als een last, aangezien het de betrokken partijen enkel meer bescherming kan bieden. Een huurcontract krijgt bijvoorbeeld een ‘vaste datum’ wanneer het geregistreerd is en is dan meteen rechtsgeldig voor personen die geen deel uitmaken van de overeenkomst.

Potentiële kopers (van de woning die wordt verhuurd) zullen de huurovereenkomst moeten respecteren: door de registratie is de nieuwe eigenaar gebonden door het huurcontract.

Daarnaast, heeft ook de verhuurder baat bij een registratie: bij een niet-geregistreerd contract, kan de huurder zonder opzegtermijn en zonder vergoeding vertrekken.

Ook worden achterstallige huurgelden enkel bevoorrecht in de rechtbank wanneer het huurcontract werd geregistreerd. Op die manier is de kans dus groter dat u uw geld terugziet, mocht er sprake zijn van meerdere schuldeisers.

Als de woning deels voor huisvestiging en deels voor andere doeleinden is verhuurd en dit effectief zo opgenomen is in het contract, dan zal elk deel afzonderlijk worden belast.

Achterhalen of een huurcontract registreren ook voor u een interessante zaak is? Neem vrijblijvend contact op met Euro Immo.