07/01/2023

Wat brengt 2023? Een boodschap van Stefaan Dhondt

Stefaan Dhondt legt uit: bekijk de video hierboven. 

Dames en heren, van mijn kant, alsook van mijn medewerkers, wens ik voor u en uw familie en voor iedereen die u dierbaar is het beste voor 2023.

Mijn lijst is alvast uitermate lang, ik ga die proberen af te werken de volgende 365 dagen.

2023 brengt mij tot enkele belangrijke zaken. Belangrijke zekerheden, maar ook onzekerheden die ons te wachten staan.

De zekerheden zijn heel duidelijk dat inderdaad de sector vastgoed verder ingaat naar de weg van professionalisering.

Denk maar aan de asbest inventarisatie, waarbij bij bepaalde voor verkopen vanaf midden november een attest moet aanwezig zijn.

Maar tegen 2025 gaat dat attest ook moeten aanwezig zijn bij de verkoop van privatieven, die resulteren in gemeenschappelijke delen; lees appartementen.

Hierbij kan ik u verwijzen naar de volledige en complete uitleg van mijn medewerker Michael, die u inderdaad hieronder kan terugzien.

Een tweede facet is effectief ook de waarde van een EPB- of een EPC-document. Tot voor kort was dat een administratief document die bij een compromis, zowel bij de verhuur als bij de verkoop, moest gevoegd worden. Nu zien wij effectief dat die waarde wordt geïnterpreteerd, geïnterpreteerd zowel aan de kant van de eventuele koper als de eventuele huurder, maar ook aan de kant van de overheid. Hierbij wens ik te refereren naar Vincent, die hieronder tot in de kleinste details de zaak zal uitleggen.

Naast tal van zekerheden kennen we ook tal van onzekerheden die inderdaad in onze maatschappij naar voor komen.

Het eerste punt dat ik wil aanhalen is inderdaad de zeer sterk stijgende rente, sommige rentes stijgen naar 4,5 tot 5%

Hetgeen toch een serieus verschil is met de rente die 12 maanden terug werden gevraagd door bancaire instellingen.

Hoe de impact zal zijn op het vastgoed is voorlopig nog relatief onduidelijk.

Een tweede pijler die onzeker is, is de impact van de overheid op alles wat vastgoed betreft.

Hierbij verwijs ik naar de beslissing van de Vlaamse regering waar bij het verhuren en het indexeren van panden met een minder gunstig EPB peil wordt gepenaliseerd.

Om verder te gaan op het vorige punt is de eco fiscaliteit ook belangrijk in het kader van de onroerende voorheffing

Waarbij de overheid de hoogte van de onroerende voorheffing zal bepalen met het al dan niet ecologisch zijn van uw woning.

Het laatste is de fiscaliteit van de huurinkomsten.

Bepaalde strekkingen binnen de regering wensen effectief de manier waarop u wordt belast voor uw huurinkomsten te wijzigen.

Ook dit zullen wij heel strikt opvolgen en u berichten indien noodzakelijk.

We moeten inderdaad concluderen dat vastgoed aan de kust nog altijd een heel hot item blijft.

Naast de langere termijnen dat mensen verblijven in hun privatieven, moeten we inderdaad concluderen dat mensen appartementen huren op langere termijnen. Dit wil zeggen vanaf 6, 8, of 12 maanden om in die periode effectief langer te verblijven aan de kust.

Men huurt in plaats van koopt.

Hierbij wens ik af te sluiten met een positieve noot: we kennen tal van uitdagingen met een hele reeks van opportuniteiten.

Uit de grond van mijn hart wens ik u, uw familie en uw vrienden het allerbeste voor 2023.

Stefaan Dhondt
Gedelegeerd bestuurder Euro Immo nv