04/07/2024

Een eigendom aankopen? Laat je beschermen door de Woningbouwwet!

De Belgische wet Breyne, officieel bekend als de Woningbouwwet, beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en woningen in aanbouw. Of het nu gaat om een sleutel-op-de-deur project of een verkoop-op-plan, de wet Breyne zorgt ervoor dat je als koper altijd goed geïnformeerd en financieel beschermd bent. Euro Immo legt uit wat de wet Breyne precies inhoudt en waarom deze zo belangrijk is voor iedereen die een nieuwe woning koopt.

Sinds 1971 beschermt de wet Breyne kopers van nieuwbouwwoningen. Deze wet, ook wel de Woningbouwwet genoemd, is sinds 1971 van toepassing op de verkoop van nog te bouwen woningen en woningen in aanbouw, zoals sleutel-op-de-deur eigendommen en verkoop-op-planprojecten.

Diverse financiële garanties worden vastgelegd en op die manier kunnen kopers niet opdraaien voor de financiële moeilijkheden van de bouwpromotor. Daarnaast verplicht de wet dat elke koper volledige, correcte en transparante informatie krijgt. Gezien de juridische verplichtingen, kunnen partijen hier niet van afwijken.

Actua Content Image[56]

Wanneer is de wet Breyne van toepassing?

De wet Breyne treedt op wanneer een verkoper, promotor of aannemer zich verbindt een afgewerkte woning te leveren die kan dienen als hoofdverblijf, tweede verblijf of verhuurobject. Ook in het geval van aannemingsovereenkomsten biedt de wet bescherming voor de bouwheer tegenover de aannemer.

Wanneer het een significante verbouwing betreft, geldt de wet Breyne ook. Op voorwaarde dat de renovatiekosten hoger zijn dan 18.600 euro en minstens 80% van de oorspronkelijke verkoopprijs van de woning bedraagt.

Wat houdt de wet Breyne in?

De wet Breyne is juridisch verplicht en zorgt voor een transparante en financiële garantie. Het is een duidelijk, volledig en schriftelijk contract tussen koper en verkoper. Volgende informatie moet verstrekt worden:

  • De identiteit van de eigenaar,
  • informatie over omgevingsvergunningen,
  • financieringsvoorwaarden,
  • een beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen,
  • de totale prijs en betalingswijze,
  • startdatum en duur van de (renovatie)werken,
  • en voorwaarden voor voorlopige en definitieve oplevering opgenomen zijn.

Daarnaast moeten ook gedetailleerde plannen en het volledige bestek van de werken, ondertekend door een architect, bij de overeenkomst gevoegd worden.

Financiële garantie voor de koper

Een cruciaal aspect van de wet Breyne is de verplichting voor de promotor om een financiële waarborg te stellen voor de koper. Dit biedt bescherming indien de promotor diens verplichtingen niet nakomt.

Afhankelijk van of de aannemer erkend is of niet, zijn er twee opties:

  1. Een erkende aannemer, een minderheid op de totale markt,moet een borgsom van 5% van de totale prijs van het bouwwerk plaatsen bij de Deposito- en Consignatiekas.
  2. Een niet-erkende aannemer moet ofwel een voltooiingswaarborg stellen of een terugbetalingswaarborg bieden als het contract wordt ontbonden.

Daarnaast is het zo dat het voorschot dat je betaalt als koper door de Wet Breyne beperkt wordt tot maximaal 5% van de koopprijs. Dit terwijl bij klassieke verkopen het gebruikelijke voorschot 10% bedraagt en zelfs hoger kan zijn indien partijen dit overeenkomen. Bij de Wet Breyne is een hoger voorschot dan 5% niet mogelijk!

Voorlopige en definitieve oplevering

Na afronding van de werken wordt de woning opgeleverd in twee fases: de voorlopige en definitieve oplevering. Pas op het moment van de definitieve oplevering begint de termijn van de 10-jarige aansprakelijkheid te lopen.

De voorlopige oplevering gebeurt op het moment dat uw gebouw afgewerkt is. Op dat moment zal u uitgenodigd worden door de bouwpromotor of architect om een rondgang te doen in uw nieuwe eigendom zodat u allen samen kan nagaan of de werken goed en in overeenstemming met het lastenboek en de plannen zijn uitgevoerd.

Eventuele gebreken die worden vastgesteld moeten op dat moment in het proces-verbaal van voorlopige oplevering genoteerd worden. Laat u dit na als koper dan kan u zich hiervoor nadien niet meer tot de aannemer richten. Het is dus één van de belangrijkste momenten in uw aankoopproces.

Dit geldt evenwel enkel voor zaken die zichtbaar zijn op het moment van de voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering begint immers de waarborgtermijn te lopen waarbinnen de aannemer de herstellingen moet uitvoeren van gebreken die nog opduiken én de eventuele opmerkingen van het PV van voorlopige oplevering op te lossen.

De definitieve oplevering volgt ten vroegste 1 jaar later opnieuw op uitnodiging van de bouwpromotor/aannemer. Indien alle eventuele opmerkingen en problemen dan reeds zijn opgelost wordt een PV van definitieve oplevering gemaakt, in het andere geval weigert u als bouwheer best de definitieve oplevering.

Vanaf het moment dat uw nieuwbouwwoning of appartement definitief is opgeleverd begint de zogenaamde 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect te lopen.

Heldere afspraken en communicatie

Na afronding van de werken wordt de woning opgeleverd in twee fases: de voorlopige en definitieve oplevering. Pas op het moment van de definitieve oplevering begint de termijn van de 10-jarige aansprakelijkheid te lopen.

De voorlopige oplevering gebeurt op het moment dat uw gebouw afgewerkt is. Op dat moment zal u uitgenodigd worden door de bouwpromotor of architect om een rondgang te doen in uw nieuwe eigendom zodat u allen samen kan nagaan of de werken goed en in overeenstemming met het lastenboek en de plannen zijn uitgevoerd.

Eventuele gebreken die worden vastgesteld moeten op dat moment in het proces-verbaal van voorlopige oplevering genoteerd worden. Laat u dit na als koper dan kan u zich hiervoor nadien niet meer tot de aannemer richten. Het is dus één van de belangrijkste momenten in uw aankoopproces.

Dit geldt evenwel enkel voor zaken die zichtbaar zijn op het moment van de voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering begint immers de waarborgtermijn te lopen waarbinnen de aannemer de herstellingen moet uitvoeren van gebreken die nog opduiken én de eventuele opmerkingen van het PV van voorlopige oplevering op te lossen.

De definitieve oplevering volgt ten vroegste 1 jaar later opnieuw op uitnodiging van de bouwpromotor/aannemer. Indien alle eventuele opmerkingen en problemen dan reeds zijn opgelost wordt een PV van definitieve oplevering gemaakt, in het andere geval weigert u als bouwheer best de definitieve oplevering.

Vanaf het moment dat uw nieuwbouwwoning of appartement definitief is opgeleverd begint de zogenaamde 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect te lopen.