02/02/2024

Huurprijzen in Vlaanderen kunnen opnieuw stijgen

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen met een label D, E en F opnieuw toegelaten, al moeten verhuurders zich houden aan een aangepaste formule met correctiefactor. Op die manier hoeft niemand een torenhoge indexatie te vrezen, na een jaar bevroren huurprijzen. Wat dien je als (ver)huurder weten over de aangepaste indexering met correctiefactoren?

Standaardformule huurindexatie

Het indexeren van de huurprijs is een manier om de huurprijs aan te passen aan de evolutie van de levensduurte of inflatie. Voor verhuurders is het namelijk belangrijk dat de waarde van het huurgeld in de loop der tijd behouden blijft.

In veel huurcontracten staat een clausule waarmee de huurprijs periodiek wordt aangepast. Bij elke verjaardag van het huurcontract mag de huurprijs geïndexeerd worden aan de hand van de bekende formule: “basishuur x nieuwe index / aanvangsindexcijfer”. Die laatste term verwijst naar het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het contract in werking trad.

Dit betekent dat de huurprijs automatisch wordt aangepast volgens de stijging van het algemene prijsniveau.

Eerdere beperkingen op huurindexatie

Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) laste in het najaar van 2022 een indexstop in voor verhuurders van slecht geïsoleerde woningen. Een beschermingsmaatregel, gezien de hoge inflatie en stijgende energieprijzen.

Wanneer de woning aan onderstaande kenmerken beantwoordde, vielen huurder en verhuurder onder de bevriezing van de huurprijzen tot en met 30 september:

  1. De woning fungeert als hoofdverblijfplaats op de private markt. Dit geldt dus niet voor studentenhuurovereenkomsten of voor sociale woningen, tenzij de woning verhuurd wordt via een woonmaatschappij.
  2. Het huurcontract is in werking getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  3. Het EPC-label van de woning is D, E of F of de woning heeft geen EPC-label.

272.000 huurders zagen het voorbije jaar hun huurprijs niet – of een klein beetje – stijgen. Volgens De Tijd gaat het om 87.000 gezinnen in een huurwoning met epc-label E of F, 112.000 huishoudens in een huurwoning zonder epc en 73.000 gezinnen in een huurwoning met label D.

Intext Epc

Huurprijsindexatie met correctiefactoren

Maar op 1 oktober 2023 liep de beperking op de huurindexatie voor deze energieverslindende woningen af. De huurcontracten mogen sindsdien opnieuw worden geïndexeerd, al gaat dit over een aangepaste indexering: het resultaat van de standaardformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze moet voorkomen dat verhuurders hun gemiste indexatie van vorig jaar doorrekenen.

De correctiefactoren gelden alleen voor de 272.000 huurcontracten die eerder bevroren werden en is niet van toepassing op contracten die na 1 oktober 2022 werden afgesloten.

Wie wil weten welke correctiefactor op zijn of haar huurcontract van toepassing is, moet het EPC-label van de woning en het huurcontract goed bekijken:

  • Er is een verschil tussen de contracten die verjaren in de periode tussen 01/01 en 30/09 en de contracten die verjaren tussen 1/10 en 31/12.
  • Daarnaast moet ook bekeken worden of er een EPC-label is en over welk label het precies gaat: voor huurwoningen met EPC-label E of F, of bij het ontbreken van een energieprestatiecertificaat, gelden namelijk andere regels dan voor huurwoningen met EPC-label D.

De berekening van de correctiefactor is geen gemakkelijke oefening. Euro Immo helpt graag waar nodig. Je kan ook op de website van de Vlaamse overheid terecht: raadpleeg de verschillende correctiefactoren hier.

Wil je meer weten over huurprijsindexering of kan je wat hulp gebruiken bij het opstellen van een huurcontract? Neem gerust contact op met Euro Immo en vertrouw op onze jarenlange ervaring. Wij helpen jou met plezier verder!