03/06/2024

Ook de syndicus is een belangrijke partij bij de (ver)koop van een appartement!

Euro Immo staat potentiële kopers en verkopers al jarenlang bij als adviseur bij het afsluiten van een koopcontract. De kopers en verkopers komen hierbij steeds in contact met onze vastgoedmakelaars-bemiddelaars, maar ook de syndicus speelt een cruciale rol in deze transactie. In dit blogbericht wordt de taak van de syndicus benadrukt bij een aan- of verkoop.

Kopers die voor het eerst in aanraking komen met een systeem van mede-eigendom, een appartement in een groter geheel zeg maar, weten vaak amper wat de rol van een syndicus nu precies is.

Welnu… een syndicus vertegenwoordigt de VME in rechte en neemt daarbij ook alle taken op die gepaard gaan met het beheren van uw mede-eigendom. Zowel het administratief, financieel als technisch beheer komt in de lade van de syndicus terecht. Een lift die in panne staat, een gesprongen lamp in de centrale hal,… daarvoor kan u steeds terecht bij uw syndicus. Die zal zo snel mogelijk de geschikte firma’s of klusjesmannen ter plaatse krijgen. Die firma’s worden op hun beurt door de syndicus correct betaald en de syndicus verdeelt de kosten, conform de basisakte, onder de mede-eigenaars.

De syndicus waakt eveneens over elke contractuele verbintenis tussen de vereniging en een aannemer. Tevens voert hij alle briefwisseling tussen de vereniging en derden of mede-eigenaars.

Het is belangrijk dat dit vanaf dag één op een professionele en transparante manier kan gebeuren. Daarbij is het steeds belangrijk om in te schatten of u te maken zal krijgen met een bekwame syndicus in het gebouw waar u het appartement wenst aan te kopen. Uw vastgoedmakelaar-bemiddelaar bij Euro Immo zal u hier steeds de nodige info over kunnen meegeven.

Maar wat doet een syndicus nu exact bij verkoop?

Wanneer een appartement wordt verkocht, moet de syndicus binnen een vastgestelde termijn informatie verstrekken aan zowel de makelaar – binnen de 15 dagen – als de notaris – binnen de 30 dagen. Het verstrekken van deze informatie is essentieel om de transparantie te waarborgen en potentiële kopers volledig te informeren over de staat van het gebouw en de gemeenschappelijke kosten.

Actua Header Inlichtingen Tussentitel

Welke documenten moet een syndicus voorleggen aan de makelaar en notaris?

  • Een kopie van de statuten, met inbegrip van de beschrijving van het gekochte perceel en de duizendsten van de gemeenschappelijke ruimten die hem zijn toegewezen;
  • De notulen van de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de afgelopen drie jaar, alsmede de periodieke staten van de lasten over de afgelopen twee jaar;
  • Een kopie van de laatste balans die door de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars werd goedgekeurd;
  • Het bedrag van het werkkapitaal en het reservefonds;
  • Het totaal van de door de cedent (overdrager) eventuele achterstallige betalingen;
  • De situatie van de budgetaanvragen, bestemd voor het reservefonds, die door de Algemene Vergadering vóór de vastgelegde datum van eigendomsoverdracht beslist werden;

Indien voorkomend, de vermelding van lopende gerechtelijke procedures met betrekking tot de mede-eigendom.

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar zal dan op zijn beurt deze info aan de kandidaat-kopers overmaken en hun vragen hierbij beantwoorden, al dan niet in samenwerking met de syndicus.

Waarom is een syndicus belangrijk bij het afsluiten van een verkoopcontract?

De syndicus beheert de gemeenschappelijke belangen en verstrekt essentiële documenten die een invloed hebben op de verkooptransactie.
Het is geen geheim dat het (ver)kopen van een appartement heel wat extra papierwerk met zich meebrengt. Je wordt immers niet enkel een eigenaar van een woning, maar ook een mede-eigenaar van gemeenschappelijke delen. Het belang van duidelijke communicatie en transparante afspraken tussen alle partijen is groot en wie kan er deze partijen beter bijstaan dan een syndicus? Iemand wiens job bestaat uit het coördineren en faciliteren van de communicatie tussen mede-eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en andere belanghebbenden.

Euro Immo benadrukt het belang van correcte informatie door de syndicus graag met een klassiek voorbeeld: als koper moet je goed op de hoogte zijn van alle beslissingen die er op de Algemene Vergadering (AV) genomen zijn over lange termijn investeringen waarbij kapitaalinbreng nodig is. Denk aan een grote renovatie of onderhoudswerkzaamheden.
De datum waarop de financiën voor dit project moet worden ingebracht door de eigenaars is van belang: als de opvraging van gelden voor grote renovaties/investeringen gebeurt voor de notariële akte dan zullen deze steeds ten laste vallen van de verkoper. Is er een opvraging daags nà de notariële akte, dan vallen deze ten laste van de koper.

Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regel, met name met betrekking tot specifieke schulden die worden vermeld in de wet. Ook is de koper verplicht tot betaling van bepaalde lasten, zoals buitengewone kosten en kapitaalinbreng, als de Algemene Vergadering hierover beslist tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte én de koper reeds de volmacht had gekregen om daarbij aanwezig te zijn.

Het begrijpen van de rol van de syndicus en de documenten die door de syndicus moeten verschaft worden met de bijhorende verplichtingen en uitzonderingen is essentieel voor een soepele transactie bij de aan- of verkoop van een appartement. Door samen te werken met ervaren professionals en duidelijke communicatie te handhaven, kunnen kopers en verkopers een transparante en succesvolle transactie realiseren! Bij Euro Immo zullen we u dit proces steeds duidelijk uitleggen zodat u dit volledig begrijpt.

Waarom kiezen voor Euro Immo als jouw syndicus?

Geloof je in de meerwaarde van een syndicus? Kies dan voor Euro Immo om je te begeleiden. Dankzij onze jarenlange ervaring als vastgoed- en syndicuskantoor kennen wij de grillen van de vastgoedmarkt en de juridische regels als geen ander. Lees verder op onze blogpagina “Wat is de taak van een goede syndicus?” en ontdek op welke manier Euro Immo jou wenst bij te staan.